Người cần thì không có, người có thì không cần ...

MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN TRONG MƯA ĐÊM QUA.

Cuộc sống đôi lúc thật bất công. Người cần thì không có, người có thì không cần.


Share : Trịnh Hoai An

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com