Người cần thì không có, người có thì không cần ...MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN TRONG MƯA ĐÊM QUA.

Cuộc sống đôi lúc thật bất công. Người cần thì không có, người có thì không cần.


Share : Trịnh Hoai An

Loading...

0 nhận xét: