Người Ta Có Thương Mình Đâu | Quốc Đạt và Quốc Anh
Người Ta Có Thương Mình Đâu | Quốc Đạt và Quốc Anh

Đứa nào kêu bài này chán chắc chưa thất tình bao giờ. Tao nghe xong buồn cmn cả ngày :))


Nguồn: The Debut