Nhà cao hơn chục tầng mà không hiểu cái cần cầu lại ở trên tầng thượng được nhỉ ?


CHO CẦN CẨU LÊN BẰNG CÁCH NÀO?

Nhà cao hơn chục tầng mà không hiểu cái cần cầu lại ở trên tầng thượng được nhỉ ? Ai biết giải đáp zùm.


Hay là do...


[share : Vinh Vu]

Loading...

0 nhận xét: