Phải cố đẻ lấy một đứa để nó còn chăm sóc
Phải cố đẻ lấy một đứa để nó còn chăm sóc

Ông bà ta nói “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” quả thực là không thể nào mà sai. Nhìn bé thấy yêu quá đi.