Thanh niên bị giã cho SML vì cái tội mạnh miệng chửi người khác là nhà quêTHANH NIÊN ĂN GIÃ SML VÌ CÁI TỘI MẠNH MIỆNG CHỬI NGƯỜI KHÁC LÀ THẰNG NHÀ QUÊ

Thanh niên hổ báo mạnh miệng chửi người khác là đm.. thằng nhà quê, xui cái gặp ngay thánh cứng nhà có 2 đứa con và cháu là VĐV sumo...

Sau đó thì...bị mấy anh sumo cho ăn giã sml ngoài bờ đê!!
Thấy cũng tội mà thôi...


Nguồn: Trung Kiên

Loading...

0 nhận xét: