Thực sự cảm thấy cạn lời với chụy gái này ...CẢM THẤY KHÔNG CÒN LỜI NÀO ĐỂ DIỄN TẢ

Chị chen vào húc móp xe người ta xong chị bảo: Ai biểu mày đậu gần tao làm gì, không đậu xa tao ra...botay luôn!


Nguồn: Tuan Pham

Loading...

0 nhận xét: