Thượng Hải - Nơi tuyệt vời để đi ngắm cảnh
Thượng Hải - Nơi tuyệt vời để đi ngắm cảnh.
Ai chưa từng thử thì quả thực là rất uổng phí. Lung linh lắm cả nhà ơi.


Nguồn : Likenow Travel