Trèo đèo lội suối ướt chẹp mẹp rồi lại phải tốn tiền đưa vào nhà nghỉ hong khô áo quần...2/9 ĐƯA NHAU ĐI PHƯỢT...

Đi chơi kiểu này vất vả, tốn kém ghê!
Trèo đèo lội suối ướt chẹp mẹp rồi lại phải tốn tiền đưa vào nhà nghỉ hong khô áo quần...


Nguồn: Nam Thái