Trèo đèo lội suối ướt chẹp mẹp rồi lại phải tốn tiền đưa vào nhà nghỉ hong khô áo quần...

2/9 ĐƯA NHAU ĐI PHƯỢT...

Đi chơi kiểu này vất vả, tốn kém ghê!
Trèo đèo lội suối ướt chẹp mẹp rồi lại phải tốn tiền đưa vào nhà nghỉ hong khô áo quần...


Nguồn: Nam Thái

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com