Trò chơi gây ức chế cho người tham giaTRÒ CHƠI GÂY ỨC CHẾ CHO NGƯỜI THAM GIA

Thăng bé áo vàng nhìn măt nó có vẻ cay cú hehehe, mà nó không thông minh bằng bạn nó thằng áo thắng chơi gian lận có sao đâu. Nó tì chân kia vào chân còn lại sơi được nửa cái bánh rồi.


Loading...

0 nhận xét: