Trước kia ẻm cũng thon thả lắm,mang tiếng heo rừng heo bản mà giờ ai cũng tưởng heo náiTrước kia ẻm cũng thon thả lắm,mang tiếng heo rừng heo bản mà giờ ai cũng tưởng heo nái

Share: Lê Hoàng Đăng Thư/ group không sợ chó