Va chạm giao thông, một anh vác ngay điếu cày, một anh rút luôn thẻ đỏ

VA CHẠM NHAU, MỘT ANH VÁC NGAY ĐIẾU CÀY, MỘT ANH RÚT LUÔN THẺ ĐỎ

Vụ va chạm xảy ra giữa 1 anh đi dream chiến không mũ bảo hiểm và ô tô.

Anh Dream có vẻ hung hăng, hùng hổ, vớ điếu cày định phủ đầu anh ô tô. Giữa lúc căng thẳng a ô tô rút luôn cái thẻ ngành ra...
Cái kết mời mấy bác dự đoán


Nguồn: Nguyễn Thế Hùng

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com