Đại chiến chợ cá tranh giành địa bàn

Đại chiến chợ cá tranh giành địa bàn

Thương trường là chiến trường, nghe nói tranh giành địa bàn. Các bà cầm đồ phang nhau tít mù.


Via: Tin nóng Sóc Sơn

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com