An Nguy: Người thứ 3 kệ, không biết là không có tội

An Nguy: Người thứ 3 kệ, không biết là không có tội
An Nguy nói về chuyện người thứ 3.
Kệ thôi, không biết không có tội.

P/s: Chưa chắc là ng thứ 3 đâu nha. Có thể là người thứ 4 hoặc thứ 5...


Via: An Nguy

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com