Đây chính là cách mọi người không đội đội mũ bảo hiểm đi qua chốt csgt trong làng xã

Đây chính là cách mọi người không đội đội mũ bảo hiểm đi qua chốt csgt trong làng xã.

Đội bảo vệ cho bản thân và gia đình chứ đội bảo vệ cho CSGT đâu :D. Mọi người vẫn nên chấp hành luật lệ thì đi đứng vẫn luôn thoải mái hơn nhé.

Share : Nguyễn Thanh

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com