Đây chính là cách mọi người không đội đội mũ bảo hiểm đi qua chốt csgt trong làng xã
Đây chính là cách mọi người không đội đội mũ bảo hiểm đi qua chốt csgt trong làng xã.

Đội bảo vệ cho bản thân và gia đình chứ đội bảo vệ cho CSGT đâu :D. Mọi người vẫn nên chấp hành luật lệ thì đi đứng vẫn luôn thoải mái hơn nhé.

Share : Nguyễn Thanh