Bản sắc của những cô gái h' mông bên bếp lửaBản sắc của những cô gái h' mông bên bếp lửa

Em gái dân tộc h"mông tại lóng sập. Có ai đã thấy lòng bông chồn muốn bắt vợ ngay chưa ..?
Share: Lương Hồng Hải