Bao giờ cho đến ngày xưa ...

Bao giờ cho đến ngày xưa

Tình cờ lục được quyển sổ ghi chép trong đám cưới thế kỉ của những năm 1989.

Hix, ngày xưa đến với nhau khó nên đi ăn cưới mừng 1 chút gọi là chúc phúc. Nhưng mà chắc cũng đủ vài cây vàng ẩm đú sau tiệc.

Share: Quỳnh ciu

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com