Bé trai gào khóc khi thấy mẹ giết vịt

Bé trai gào khóc khi thấy mẹ giết vịt

Em bé gào thét như vậy thì nên dừng lại để lúc khác hẳn làm, hoặc ổn định tâm lý cho em đã. Lại còn cố nhây đi nhây lại để em bé gào khản cổ :((.

Giết gia cầm thì đừng cho trẻ con thấy. Chúng nó ám ảnh lắm.


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com