Buồn của anh - phiên bản thiên thần
Buồn của anh - phiên bản thiên thần.

Quá cưng, quá đánh yêu pải không mọi người.

P/s: Thiên thần chỉ để ngắm thôi chứ không phải để hát nhé.


Via: Gia Hân