Cảm giác lưu luyến khi chia tay người yêu...

Cảm giác lưu luyến khi chia tay người yêu...

P/s: Xem clip này khiến tôi nhớ lại ngày hôm ấy.. ngày mà tôi tiễn e về lại SG và sau đó là tôi cũng không con gặp lại em vì....em về SG em đã quên mịa tôi luôn :D

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com