Cần bao nhiêu dưa để om được nó mọi người nhỉ..?
Cả làng huy động trai tráng mất cả ngày trời mới đưa được nó lên bờ. Cũng không biết là cá gì nhưng cả làng đã cho lên bàn mổ luôn rồi. To vật vã cả mấy người khiêng mới nổi.

P/s : cần bao nhiêu dưa để om được nó mọi người nhỉ..?
Share : Son Nguyen / HBĐP

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com