Cảnh báo chiêu trò du lịch O ĐỒNG bẫy bán hàng ưu đãi cho người già

Cảnh báo chiêu trò du lịch ở O ĐỒNG bẫy bán hàng ưu đãi cho người già

Những cái chiêu trò bán hàng thông qua việc tổ chức du lịch miễn phí cho người già, người có công.

Rất quy mô và chuyên nghiệp, người mua hàng lúc tỉnh ngộ mới khóc lóc van xin, nhưng những lời mật ngọt lúc này thay bằng những lời quát mắng.....

Chia sẻ để mọi người biết và tránh, nhất là phụ nữ, những người lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin.


Via: VTV

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com