Cặp đôi xấu tính ăn xong bôi bẩn ra quán

Cặp đôi xấu tính ăn xong bôi bẩn ra quán
Cặp đôi vào quán người ta đùa giỡn rồi lấy chai tương xịt lên người nhau văng tùm lum, làm bẩn quán người ta!!!
Có hồn nhiên thì cũng vừa vừa, tém tém, bôi bôi trét trét ra đó rồi ai dọn?Nguồn: Mai Anh

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com