Check - in Hồ Lak , huyện Lak , tỉnh Đak LakLoading...

Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng

Nhưng đây là hồ nha:)) Check - in Hồ Lak , huyện Lak , tỉnh Đak Lak


Video: Duc Manh Tran

Chú ý: Tất cả những bài viết trong danh mục Khen & Chê chỉ mang tính chất tham khảo để biết được những địa chỉ ăn ngon và không ngon. Chúng tôi không nói xấu hay công kích bất cứ cửa hàng, nhà hàng nào trên blog này. Bài viết chỉ là ý kiến riêng của từng cá nhân tham gia blog mỗi lần review món ăn.