Chưa tới rằm mà bát giới đã phóng ngựa sắt , đèo ngộ không lên đà lạt kiếm chị hằng rồi

Chưa tới rằm mà bát giới đã phóng ngựa sắt , đèo ngộ không lên đà lạt kiếm chị hằng rồi.
Liên hoan phá cỗ sớm quá.


Nguồn: Trương Việt Quốc

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com