Dùng iphone khui bia và cái kết không thế hay hơn

DÙNG IPHONE ĐỂ KHUI BIA VÀ CÁI KẾT...

Cái khui bia này có lẽ là mắc nhất từ trước đến giờ mà thanh niên này được dùng :) Đúng là mọi sự nông nỗi đều phải trả giá bằng tiền...haizz..


Nguồn: Mai Bảo

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com