Để có được niềm vui cho nước nhà, thì vài ngày họ tụt mất đi nửa yến thịt
Để có được niềm vui cho nước nhà, thì vài ngày họ tụt mất đi nửa yến thịt

[Tiền vệ Đức Huy/Olympic Việt Nam]