Em đã mơ mình là cách cách, là quý nhân, là cung nữ cho đến khi lỡ xem ảnh họ ngoài đời


TỪ PHIM ĐẾN ĐỜI THỰC

~hix, em đã mơ mình là cách cách, là quý nhân, là cung nữ cho đến khi lỡ xem ảnh họ ngoài đời

Chắc ngày xưa chuẩn mực cái đẹp khác giờ
Loading...

0 nhận xét: