Gục mình bên chai rượu, cô gái một mình khóc suốt đêm

GỤC MÌNH BÊN CHAI RƯỢU, CÔ GÁI MỘT MÌNH KHÓC SUỐT ĐÊM

Ông nào đi cổ vũ bóng bánh, gái gú, chơi bời kiểu gì lại để bạn gái khổ sở như thế này vậy. suốt đêm 1 mình với chai rượu, lâu lâu lại khóc nấc lên, thấy mà thương.


Share : Hoàng Nguyễn

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com