Hết hè rồi, chúng tôi đã đi HÒN SƠN, còn bạn⁉️
CHÚNG TA CÒN TRẺ-NGẠI GÌ MÀ KHÔNG THỬ

Đi một lần mà không cần dự tính.
Đi một lần bỏ hết mọi thứ sang một bên.
Đi một lần mà mặc kệ ngày mai.
Hết hè rồi, chúng tôi đã đi HÒN SƠN, còn bạn⁉️
Xem videoNguồn: Nguyễn Hồng Nhi

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com