Đĩa salad 59k ấn tượng nhất tôi từng được thưởng thức

ĐĨA SALAD 59K ẤN TƯỢNG NHẤT TÔI TỪNG ĐƯỢC THẤY

Đây là đĩa salad 59k nha các mày. Lúc phục vụ mang ra tao chỉ muốn vả luôn cái đĩa vào mặt nó. Nhưng chợt nhớ ra đang có 2 đứa con gái của tao đi cùng.

Ảnh: Trương Hà Trang

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com