Kể cho mình nghe chuyến đi đáng nhớ nhất của bạn được không?
Thanh xuân của bạn là gì? Một chàng trai? Một cô gái?

Thanh xuân của mình chắc chắn là những chuyến đi rồi

Kể cho mình nghe chuyến đi đáng nhớ nhất của bạn được không?


Nguồn: Nguyễn Huy Quang

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com