Khi bạn muốn xăm lông mày nhưng lại rơi vào tay thợ học nghềKhi bạn muốn xăm lông mày nhưng lại rơi vào tay thợ học nghề

P/s: cái bà giáo viên mà đứng chấm cái bài thi này mà cho đậu thì ra ngoài thiệt hại biết bao nhiêu gương mặt người ta

Quả này sửa sao đây

Loading...

0 nhận xét: