Khi bạn muốn xăm lông mày nhưng lại rơi vào tay thợ học nghề

Khi bạn muốn xăm lông mày nhưng lại rơi vào tay thợ học nghề

P/s: cái bà giáo viên mà đứng chấm cái bài thi này mà cho đậu thì ra ngoài thiệt hại biết bao nhiêu gương mặt người ta

Quả này sửa sao đây

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com