Khi cải cách tiếng Việt đi vào thực tế

KHI CẢI CÁCH TIẾNG VIỆT ĐI VÀO THỰC TẾ

Cập nhật xu hướng ngay đi anh em, không vài năm nữa giao tiếp với nhau hơi bị khó khăn đấy.


share : Thanh Trần

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com