Khổ thân em gái chắc đêm qua làm việc vất vã lắm...





Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào

Trên đời này có buồn gì mà bằng buồn ngủ đâu. Khổ thân em gái chắc đêm qua làm việc vất vã lắm.


Share : Tình Văn Nguyễn



Chú ý: Tất cả những bài viết trong danh mục Khen & Chê chỉ mang tính chất tham khảo để biết được những địa chỉ ăn ngon và không ngon. Chúng tôi không nói xấu hay công kích bất cứ cửa hàng, nhà hàng nào trên blog này. Bài viết chỉ là ý kiến riêng của từng cá nhân tham gia blog mỗi lần review món ăn.