Khổ thân em gái chắc đêm qua làm việc vất vã lắm...

Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào

Trên đời này có buồn gì mà bằng buồn ngủ đâu. Khổ thân em gái chắc đêm qua làm việc vất vã lắm.


Share : Tình Văn Nguyễn

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com