Khung cảnh ngay lúc này tại các cửa hàng bán Iphone ở Singapore
KHUNG CẢNH NGAY LÚC NÀY TẠI CÁC CỬA HÀNG BÁN IPHONE Ở SINGAPORE

Hàng dài người xếp hàng, mong chờ, để được mua iphone thế hệ mới nhất của apple được mở bán ngày 21/09/2018

P/s : trong đó có rất rất nhiều người Việt Nam


Share : Dũng Trần

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com