Mâm nào cũng thế này thì chú rể nhận được bao nhiêu cái phong bì?

Mâm nào cũng thế này thì chú rể nhận được bao nhiêu cái phong bì?

Tưởng lấy được tiền mừng mà dễ hả mấy chế? Cứ 1 phong bì nhẹ nhàng 1 ly thôi nhé!!!
Anh em nào uống kém thì nên cân nhắc lại nha.Nguồn: Nghệ An

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com