Mày đem tao ra làm trò cười đấy hả sen

Mày đem tao ra làm trò cười đấy hả sen

Sáng sáng nhìn mắt cười thôi chứ ban đêm dậy đi đái thấy cái mặt nó chắc tao đái đầy nhà luôn quá :)) Nhìn như là ghép mặt người vào ý.


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com