Mời mọc đúng chị đại, bị chị sỉ vả là đỉa đói lại còn xông pha đánh người

MỜI MỌC TRÚNG CHỊ ĐẠI, BỊ CHỊ SỈ VẢ LÀ ĐỈA ĐÓI LẠI CÒN XÔNG PHA ĐÁNH NGƯỜI

Có cô em đứng mời khách, vô tình mời trúng cô quý sờ tộc vào ăn buffe. Cô ta đi qua không ăn và hét lên tao không ăn m như đỉa đói vậy.

Em kia: chị không ăn thì thôi chị không phải quát lên như thế
Bla bla lời qua tiếng lại
Bà cô lao luôn vào xơi em ấy luôn.

Lúc này can ra rồi,còn quay lại định đánh tiếp kèm theo combo chửi: “Tao đánh chết mẹ mày bây giờ, con thân đi làm thuê mà láo toét.."...Khổ!!


Nguồn: Mai Vũ/gr KSC

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com