Một hình ảnh nhẹ nhàng quá đẹp của cô tiếp viên cùng giàn cầu thủ Olympic Việt NamLoading...

Một hình ảnh nhẹ nhàng quá đẹp của cô tiếp viên cùng giàn cầu thủ Olympic Việt Nam.

Cũng may là đi hãng Vietnamairlines chứ như chuyến trước ăn xôi mỡ mấy con đuông dừa thấy bà luôn.

Share : Nguyen Tan

Chú ý: Tất cả những bài viết trong danh mục Khen & Chê chỉ mang tính chất tham khảo để biết được những địa chỉ ăn ngon và không ngon. Chúng tôi không nói xấu hay công kích bất cứ cửa hàng, nhà hàng nào trên blog này. Bài viết chỉ là ý kiến riêng của từng cá nhân tham gia blog mỗi lần review món ăn.