Một hình ảnh nhẹ nhàng quá đẹp của cô tiếp viên cùng giàn cầu thủ Olympic Việt NamMột hình ảnh nhẹ nhàng quá đẹp của cô tiếp viên cùng giàn cầu thủ Olympic Việt Nam.

Cũng may là đi hãng Vietnamairlines chứ như chuyến trước ăn xôi mỡ mấy con đuông dừa thấy bà luôn.

Share : Nguyen Tan

Loading...

0 nhận xét: