Một hình ảnh nhẹ nhàng quá đẹp của cô tiếp viên cùng giàn cầu thủ Olympic Việt Nam

Một hình ảnh nhẹ nhàng quá đẹp của cô tiếp viên cùng giàn cầu thủ Olympic Việt Nam.

Cũng may là đi hãng Vietnamairlines chứ như chuyến trước ăn xôi mỡ mấy con đuông dừa thấy bà luôn.

Share : Nguyen Tan

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com