Một khi đã gọi là đam mê thì biết phê SML ra vẫn cứ kéo

Một khi đã gọi là đam mê thì biết phê SML ra vẫn cứ kéo

Đến qùy với ông thần thuốc này. Vào quán cầm điếu lên 10 lần say cả 10 nhưng không bao giờ bỏ. Đúng là cái gì đã đi vào đam mê thì luôn là mãi mãi.

P/s : Part1 dưới cmt nhé mọi người


Share : Anh Lê

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com