Một số nơi đang thất thủ bởi biển người đổ về tham quan nghỉ ngơi ngày 2/9
MỘT SỐ NƠI ĐANG THẤT THỦ BỞI BIỂN NGƯỜI ĐỖ VỀ THAM QUAN NGHỈ NGƠI NGÀY TẾT ĐỘC LẬP.

Dẫn đầu vẫn là Tam Đảo hiện tại vẫn đang kẹt cứng xe cộ rất khó di chuyển. Lăng Bác cũng chung cảnh khi đoàn người dài từ công viên Bách Thảo đến tít đường Ngọc Hà. Công viên Thủ Lệ ...vv

P/s : cập nhật tình hình nơi các bạn đi nào ..?Ảnh : tổng hợp - 2/9/2018

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com