Người phụ nữ bị vong nhập đang ngồi ghế đá tự nhiên đi vào đền rồi leo lên bàn thờ ngồiMừng 2 đầu tháng rồi mà cô hồn ám mãi không buông tha.

Chị này bị vong nhập đang ngồi ghế đá tự nhiên đi vào đền rồi leo lên bàn thờ ngồi, nói lải nhải mặt thẫn thờ.

Bao nhiêu người chứng kiến chỉ biết nhìn chẳng biết phải làm gì cho bà ấy tỉnh cả.


Via: X. Quỳnh

Loading...