Người ta khai giảng tưng bừng. Tôi đây khai giảng ... ngưng ngưng lệ sầu
Người ta khai giảng tưng bừng
Tôi đây khai giảng ... ngưng ngưng lệ sầu.

Con lại gì đây sau cơn lũ ???
Nậm Ngà một trong những điểm trường khó khăn nhất của Mường Tè - Lai Châu.
Ảnh : Phan Quang Hưng / Gr KSC

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com