Nhà tao có việc nên tao mới phải chen, chúng mày thích gì?

Nhà tao có việc nên tao mới phải chen, chúng mày thích gì?

Hà Nội giờ tan tầm, đang đứng há hốc mồm hơn 30 phút chờ đổ xăng thì bà cô "tên Duyên" bỏ cái tấm bảng chen ngay trước mặt, thấy vậy mình mới nhắc mà bả quát lớn "Nhà tao có việc tao mới phải chen, chúng mày thích gì"

Cũng chẳng biết nói thế nào nữa, ai cũng có việc chắc mai mới đổ xăng mất.

Via: Khanh Le/ Không sợ chó

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com