Nhìn nhiều hơn cả giấy vệ sinh mới là khổ...

Nhìn nhiều hơn cả giấy vệ sinh mới là khổ...

Ngày bé cứ bảo "sao nhà nước không in nhiều tiền cho dân đỡ khổ, lớn rồi mới biết bơi trong tiền còn khổ hơn"

Tiền còn rẻ hơn cả giấy vệ sinh mới khổ.Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.
Loading...