Nhìn nhiều hơn cả giấy vệ sinh mới là khổ...

Nhìn nhiều hơn cả giấy vệ sinh mới là khổ...

Ngày bé cứ bảo "sao nhà nước không in nhiều tiền cho dân đỡ khổ, lớn rồi mới biết bơi trong tiền còn khổ hơn"

Tiền còn rẻ hơn cả giấy vệ sinh mới khổ.


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com