Đoạn kết có hậu giữa dại chiến bê đê và xích lô

Cái kết viên mãn của UFC CHAMPIONSHIP

CÔ HỒN BÊ ĐÊ VÀ XÍCH LÔ CHÍNH THỨC HÔN NHAU LÀM LÀNH

P/s: Cũng lại là thanh niên bữa trước đứng quay fim. Bữa cũng nó xúi đánh nhau.giờ nó xúi hôn nhau coi như là chuộc lại lỗi lầm :))


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com