Đời này kiếp này, chỉ cần có mày cùng tao đi cùng nhau vô lo vô ưu thôi con bạn thân ạ!Đời này kiếp này, chỉ cần có mày cùng tao đi cùng nhau vô lo vô ưu thôi con bạn thân ạ!

P/s: Có con bạn thân trên đời méo sợ gì, chỉ sợ độ cao mới đau chứ :))


Loading...

0 nhận xét: