Ông bác tếu nhất năm, phát biểu xong vẫn chưa biết bác lạ họ nhà ai

Ông bác tếu nhất năm, phát biểu xong vẫn chưa biết bác lạ họ nhà ai

Chúng mày cứ chúc bác nhiều lắm vào, xong lại còn cho bác làm vài bi vào điếu cày của bác nữa cơ.

Tiên sư mấy thằng cháu mất nết thế chự nị :)


Via: Mi Trinh

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com