Qua Nhật chiêm ngưỡng chèo thuyền như Ninja kìa mấy chế

CHÈO THUYỀN NHƯ NINJA

Qua Nhật chiêm ngưỡng chèo thuyền như Ninja kìa mấy chế. Không biết có ông nào từng chơi cái trò này và rồi nhẩy phát xuống sông chưa nhỉ :))

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com