Quả Super đại Car của hãng nào đây mà to như khoang của máy bay Boeing vậy ?
Quả Super đại Car của hãng nào đây mà to như khoang của máy bay Boeing vậy ?

Ở Việt Nam mình không biết có bác nào đã leo lên chưa nhỉ? Cho 1 lời bình đi[share : autopro ]